Опис картини "У Києві":

Художник зосередив увагу на старій розлогій вербі, що схилилася над водою. За допомогою світлотіньового контрасту автор ліпить форму, творить єдине злагоджене художнє ціле.

Рік створення 1844